Kronológia

 
1952          A Közoktatási Minisztérium 8531-459/1952. VII. számú rendeletével – az egykori polgári fiúiskola épületében – 1952. augusztus 15-i hatállyal engedélyezte a szigetvári gimnázium megnyitását, neve Szigetvári Állami Zrínyi Miklós Általános Gimnázium, igazgatója Kardos Lajos lett.
A gimnázium sikeres beindítása mellett – a Berzsenyi utcában – kialakult az iskolához csatlakozó kollégium is, igazgatója Molnár Imre lett.

1953          Jambrich Kázmért nevezték ki az iskola igazgatójának.
Tovább fejlődött a kollégiumi ellátás. A Berzsenyi utcai épületben csak a leánykollégium maradt, a várban fiúkollégium létesült, amely 1963-ig működött. A leánykollégium igazgatója Kőrösi Erzsébet lett, a fiúkollégium igazgatását Molnár Imre látta el.
 
1955         Az első érettségi vizsgák. A 31 maturálóból 24 tett sikeres érettségi vizsgát, köztük Gulyás József (2. kép) magyarországi horvát költő.
 
1957          Először hallatott magáról az iskolai énekkar.
 
1960          Az első sportsikerek egyike. A gimnázium leány kosárlabdacsapataEgyed Mihály testnevelő vezetésével – országos középiskolai bajnokságot nyert.
 
1962          Tovább folytatódott a gimnáziumi képzés bővítése, azaz az I. évfolyamon már 3 párhuzamos osztály indult.
 
1963         Az első tanulmányi sikerek egyike. Takács László (2. kép) földrajzból az OKTV döntőjébe jutott és VI. helyezést ért el. Felkészítő tanára Dr. Kapronczay József volt.
 
1964         Szigetvár és környéke üzlethálózatának fejlődése egyre több szakembert igényelt. Erre reagálva az 1964/65-ös tanévtől kereskedelmi szakközépiskolai osztály indult. A képzés az 1969/70-es tanévig működött, ekkorra betöltötte azt a szerepet, amelyet indulásakor megjelöltek.
 
1966          Szigetvár várossá nyilvánításával a település fejlődése meggyorsult. A nagy tanulólétszám már szinte lehetetlenné tette az iskolai munka megszervezését, a régi polgári iskolai épület egyre kevésbé tudta biztosítani az oktatás elemi feltételeit. Elkerülhetetlenné vált az iskola bővítése.
 
1967          Az első kulturális sikerek egyike. A gimnáziumi énekkar a keszthelyi Helikon ünnepségeken ezüst minősítést szerzett. A kórust Hergenrőder József karnagy irányította.
 
1969          Befejeződtek az új épületszárny építési munkálatai.
 
1970         Vas Istvánt nevezték ki az iskola igazgatójának.
Az 1970/71-es tanévtől már minden évfolyamon 3 párhuzamos osztály működött általános tantervvel, mellette állandóvá vált a gyakorlati képzésben a gépírás és a műszaki rajz oktatása.
 
1971          Tovább folyt az épületegyüttes korszerűsítése, bővítése. Átadták az új tornacsarnokot, majd 1972-ben a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket.
 
1974          A leánykollégium életveszélyessé vált épületéből a kollégiumi tanulókat kiköltöztették és a gimnázium új épületszárnyának második emeletén kialakított 60 fős „leánykollégiumban” helyezték el.
 
1978          Egészségügyi szakközépiskolai osztály indult, mely évtizedekig szolgálta a városi kórház szakember utánpótlását.
 
1980          A mai Szent István (egykor Lenin) lakótelepen átadták az új – 103 fő elhelyezését lehetővé tevő kollégiumot.
 
1988          Cipőipari szakközépiskolai osztály indult. Az évszázados múltra visszatekintő szigetvári cipőgyártás középvezetői szakember utánpótlását szolgáló képzés – betöltve hivatását – 1992/93-ig működött.
 
1992          Létrehozták a Zrínyi Miklós Ifjúsági Alapítványt. Célja az oktató-nevelő munka segítése, a tanulók jutalmazása és a pedagógusok támogatása.
 
1993          Testvériskolai kapcsolat létesült az eppingeni (Németország) Selma-Rosenfeld-Realschuleval.
 
1994          Az oktatási struktúra országos változásának hátszelével 6 osztályos gimnáziumi képzés indult.
 
1997          Ruppert Ignácot nevezték ki az iskola igazgatójának.
 
1998          A felsőfokú szakképesítést adó képzési formák bevezetésével országszerte megszűntek az egészségügyi szakközépiskolai osztályok, Szigetváron 1997/98-ban iskolázták be az utolsó ilyen évfolyamot. Az egészségügyi szakközépiskolai képzés megszűnésével párhuzamosan indult a közgazdasági képzés, valamint a humán szakközépiskolai csoport.

2000          Szigetvár városa a két középfokú oktatási intézményt Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium néven összevonta. Az összevont intézmény igazgatójának Pichler Imrét, a volt 509. sz. Török Bálint Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola igazgatóját nevezte ki.

2002         Az „Akikre büszkék vagyunk” márványtábla felavatása.

2003         Az iskolai asztalos tanműhely kialakítása.

2004          Az iskolai taniroda átadása.

2005          Az első iskolai honlap elkészítése.

2008          Dr. Szabó Attilát nevezték ki az iskola igazgatójának.

2009          A gimnáziumi képzés keretében emelt óraszámú angol nyelvoktatás indult.
Teljesen felújították és korszerűsítették az 1971-ben átadott tornatermet.
Megalapították a Biedermann Rezső díjat, melyet az iskola tantestülete – tanévenként egy fő részére – adományoz a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére.
Az iskola új fenntartója a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás lett.

2010          Kezdetét vette az a rekonstrukció (DDOP), amelynek keretében mintegy félmilliárd forintból némileg felújították, modernizálták és bővítették az iskolát.
A szakképzés országos átalakulását kihasználva megtörtént a szakképzés új alapokra helyezése (új típusú szakképzés bevezetése, új szakmák indítása stb.).
 
2011          A gimnáziumi képzés keretében emelt óraszámú testnevelés oktatás indult.
Az iskolai tanműhelyek kialakítása: cipőgyártó, fodrász, kőműves, pék, szerkezetlakatos.
 
2014          Götzné Batta Mónikát nevezték ki az iskola igazgatójának.
 
2015          Az iskola új fenntartója a Pécsi Szakképzési Centrum.
                  Újraindult az egészségügyi szakközépiskolai és a gépi forgáscsoló szakképzés.
                 

Naptár
Hírek

Kedves Diákjaink! A nyári ügyintézéssel, a tanévkezdéssel kapcsolatos információkat itt megtaláljátok.

Április 21-én iskolánk aulájában és termeiben egészségnapi rendezvényeken vehetnek részt diákjaink.
A programot Dr. Vass Péter polgármester és Barka Tamás KEF elnök nyitja meg.

Költészet napja alkalmából, igaz egy nappal később, a tavaszi szünet előtti utolsó napon, április 12-én tartalmas programot szervez Kovács-Horváth Márta tanárnő.
A 4-5. órában iskolánk aulájában gyülnek össze a verskedvelők,  akik több program közül választhatnak.

A Területi Ifjúsgái Katasztrófavédelmi Versenyen II., a Területi Elsősegélynyújtó Versenyen III. helyezést ért el iskolánk csapata.
 

Rendhagyó testnevelésórákat vezettek a Toborzó iroda munkatársai. Íjászat, lövészet, fegyverismeret szerepelt a katonák  kínállatában.

34 fő vett részt április 5-én az iskolánkban tartott véradáson.

Diákjainknak
 

 

tovább

Érdeklődőknek,

képzéseink

 

tovább

Pécsi Szakképzési Centrum

 

tovább