Iskolai Zrínyi Napok (november 15-18.)

Hagyományainkhoz híven iskolánk névadójára emlékeztünk ezen a novemberi héten.

Kedden versenyekkel, vetélkedőkkel kezdődtek a programok.  Diákjaink részt vehettek természettudományos, történelmi, irodalmi, angol és német nyelvi vetélkedőkön, versenyezhettek sakkban, malom játékban, bűvös kocka kirakásban, asztali teniszben, fociban. Aki nem akart versenyezni, aerobik foglalkozáson vehetett részt, vagy filmet nézhetett.
A versenyek helyezettjei a pénteki záróünnepségen vehették át jutalmukat.Szerdán öt általános iskola (Istvánffy Tinódi, Mozsgó, Nagypeterd, SzentLászló) és iskolánk 9.a osztályos focicsapata részvételével a Városi Sportcsarnokban rendeztük meg a Zrínyi Kupa kispályás focitornát.
A minikupát az Tinódi csapata nyerte.

Pénteken, a zárónapon 17 előadáson vehettek részt tanulóink.


Németh Balázs tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: A hódoltság korának katonái és fegyverei
 

Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Milyen hadseregről álmodott Zrínyi Miklós?

Dr. Pirisi Gábor egyetemi adjunktus PTE TTK : Magyarország történeti földrajza Zrínyi korában

Tégény Krisztián törzszászlós, Végvári József főtörzsőrmester, Toborzó Iroda Pécs : A katonai Pályában rejlő lehetőségek

Gáyerné Mihádák Ida, Mándoki Zoltán Zrínyi Középiskola: A természettudomány rejtelmei (érdekes fizikai kísérletek)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Magyar katonák amerikai tanfolyamokon

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Amit a honvédségtől kaptam

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: A Magyar Honvédség külföldi szerepvállalásai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Lövész tiszt misszióban

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Radar alegységek bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Magyar katonák nemzetközi misszióban

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Helikopterek a Magyar Honvédségben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Haditechnikai ismeretek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: A Magyar Honvédség általános felépítése

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Magyar katonák Afganisztánban

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: A honvéd tisztjelöltek élete

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Miért lettem katona

Az előadások időtartama alatt Pálfy Cézár az 1950-es években készített képeiből készült kiállítást nyitottunk meg, illetve négy tárlóban az 1966-os, 400 éves évforduló emléktárgyait helyeztük el, Horváth József szigetvári gyűjtő jóvoltából.


Koszorút helyezett el Götzné Batta Mónika iskolánk igazgatója a Rákóczi utcai bejáratunknál lévő névadónk, a költő-hadvezér és a várvédő hős Zrínyi szobrainál.Az iskolai programot az iskola épületének déli falán, az udvarra néző napóra ünnepélyes átadása zárta. A napórát szakmai munkaközösség tagjai tervezték és készítették el.

A záróünnepséget hagyományosan a Városi Sportcsarnokban rendeztük meg. Az ünnepély elején az elmúlt évben elhunyt Gali István, Dr. Mayer Lászlónéra tanárainkra és Vas István igazgatónkra emlékeztünk meg.Az emlékműsort követően az alapítványi díjak átadására, a keddi vetélkedők, versenyek eredményhirdetésére és a "Ki mit tud?"-ra került sor.


 

 

 

Naptár
Hírek

Kedves Diákjaink! A nyári ügyintézéssel, a tanévkezdéssel kapcsolatos információkat itt megtaláljátok.

Április 21-én iskolánk aulájában és termeiben egészségnapi rendezvényeken vehetnek részt diákjaink.
A programot Dr. Vass Péter polgármester és Barka Tamás KEF elnök nyitja meg.

Költészet napja alkalmából, igaz egy nappal később, a tavaszi szünet előtti utolsó napon, április 12-én tartalmas programot szervez Kovács-Horváth Márta tanárnő.
A 4-5. órában iskolánk aulájában gyülnek össze a verskedvelők,  akik több program közül választhatnak.

A Területi Ifjúsgái Katasztrófavédelmi Versenyen II., a Területi Elsősegélynyújtó Versenyen III. helyezést ért el iskolánk csapata.
 

Rendhagyó testnevelésórákat vezettek a Toborzó iroda munkatársai. Íjászat, lövészet, fegyverismeret szerepelt a katonák  kínállatában.

34 fő vett részt április 5-én az iskolánkban tartott véradáson.

Diákjainknak
 

 

tovább

Érdeklődőknek,

képzéseink

 

tovább

Pécsi Szakképzési Centrum

 

tovább